Karte New Mexiko
Karte New Mexiko, Quelle University of Texas
©Andrea und Achim 20. August 2005